Tätilän varaustoiminta tauolle

Asukasyhdistyksen hallitus on päättänyt kokouksessaan 1.11.2019 laittaa Tätilän varaustoiminnan osittaiselle tauolle johtuen vähäisistä henkilöresursseista. Tauko jatkuu ainakin 31.5.2020 saakka johtuen vallitsevasta tilanteesta.

Vuosikokous järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, todennäköisesti kesällä.

Vuosikokouksessa päätetään entisenlaisen varaustoiminnan jatkamisesta. Varaustoimintaa voidaan jatkaa, jos vuosikokouksessa yhdistyksen toimintaan tulee mukaan uusia henkilöitä, jotka haluavat olla mukana toteuttamassa Tätilän varaustoimintaa. Muutoin tilavaraustoiminta jää toistaiseksi voimassa olevalle tauolle, joka koskee myös kokoustilaisuuksia. Tässäkin tilanteessa kerhot ja muut vastaavat tilaisuudet jatkuvat normaalisti tilavarausten näkökulmasta.

Toiminnan karsiminen johtuu pääosin aiemmin mainitusta henkilöresurssien puutteesta. Lisäksi asukasyhdistyksen toiminta kokonaisuudessaan on vaarassa vähentyä huomattavasti, jos uusia henkilöitä ei tule mukaan toimintaan. Mukaan tulemiseksi ei välttämättä tarvitse olla hallituksessa, mukana olemisen erilaisista tavoista voidaan tarkemmin keskustella kiinnostuneiden kanssa.

Seuraavassa vuosikokouksessa useampi toimihenkilö on jäämässä pois tehtävistään. Myös hallitustoimintaan kaivataan uusia henkilöitä, jotta toiminnan jatkuminen tulevaisuudessa voidaan varmistaa.

Kommentit on suljettu