Päivitetty: Vuosikokous 2020

Asukasyhdistyksen vuosikokouksen uusi ajankohta on su 14.6.2020 klo 15.00 ja paikkana Tätilä (Inkiläntie 7b). Tervetuloa!

Vuosikokouksen sisältö

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asiakohtien lisäksi Tätilän normaalin varaustoiminnan jatkaminen. Varaustoiminnan jatkuminen edellyttää, että toimintaan löydetään uusia henkilöitä mukaan edellisten jäädessä tehtävistään pois. Varaustoiminnan vuoksi ei ole välttämätöntä olla mukana hallitustoiminnassa.

Tule paikalle varmistamaan asukasyhdistyksen toiminnan jatkuvuus! Osa hallituksen jäsenistä jää pois tehtävistään.

Vuosikokouksen asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen järjestäytyminen
  • Kokouksen puheenjohtajan valinta
  • Kokouksen sihteerin valinta
  • Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2) valinta
  • Kokouksen ääntenlaskijoiden (2) valinta
 4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 5. Vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen
 6. Vuoden 2019 tilien ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien tarkastuskertomuksen kuuleminen
 7. Tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 8. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen
 9. Vuoden 2020 talousarvion vahvistaminen
 10. Jäsenmaksujen vahvistaminen
  • Yksityishenkilöt
  • Yritykset ja yhteisöt
 11. Hallituksen jäsenten kokouspalkkion ja kulukorvausten määrääminen sekä Tätilän käyttömaksuista sopiminen
 12. Yhdistyksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
 13. Kahden (2) varsinaisen toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan valinta
 14. Yhdistyksen vuosikokouksen ja ylimääräisten kokousten ilmoitustavasta päättäminen
 15. Tätilän varaustoiminnan jatkaminen
 16. Jäsenten esittämien asioiden käsittely
 17. Kokouksen päättäminen

Kokousasiakirjoja PDF-muodossa

Kommentit on suljettu