Kaupunkiviljelyn aloitustapaaminen

Tervetuloa kaupunkiviljelyn aloitustapaamiseen ti 2.6. klo 17, jolloin kiinnostuneista kootaan viljelyryhmä. Viljelypaikkoina ovat Tätilän pihapiirin viljelylaatikot.

Asukasyhdistys osallistuu viljelyn kustannuksiin, jos viljelyryhmä saadaan muodostettua.

Tapaamiseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Kommentit on suljettu