Vuosikokous 2022

Asukasyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään sunnuntaina 27.3.2022 klo 14.00 Tätilässä (Inkiläntie 7b). Kokouksessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallituksen ja puheenjohtajan valinta

Nykyinen puheenjohtaja ei ole käytettävissä seuraavalle hallituskaudelle. Lisäksi osa nykyisistä hallituksen jäsenistä on jäämässä pois. Yhdistyksen toiminnan jatkamiseksi mukaan tarvitaan nyt uusia tekijöitä.

Tule paikalle varmistamaan asukasyhdistyksen toiminnan jatkuvuus!

Vuosikokouksen asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen järjestäytyminen
  • Kokouksen puheenjohtajan valinta
  • Kokouksen sihteerin valinta
  • Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2) valinta
  • Kokouksen ääntenlaskijoiden (2) valinta
 4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 5. Vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksyminen
 6. Vuoden 2021 tilien ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien tarkastuskertomuksen kuuleminen
 7. Tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 8. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman hyväksyminen
 9. Vuoden 2022 talousarvion vahvistaminen
 10. Jäsenmaksujen vahvistaminen
  • Yksityishenkilöt
  • Yritykset ja yhteisöt
 11. Hallituksen jäsenten kokouspalkkion ja kulukorvausten määrääminen sekä Tätilän käyttömaksuista sopiminen
 12. Yhdistyksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
 13. Kahden (2) varsinaisen toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan valinta
 14. Yhdistyksen vuosikokouksen ja ylimääräisten kokousten ilmoitustavasta päättäminen
 15. Tätilän varaustoiminta
 16. Jäsenten esittämien asioiden käsittely
 17. Kokouksen päättäminen

Kommentit on suljettu