Varauskäytännöt

Muutoksia varaustoimintaan

Vallitseva tilanne on tuonut muutoksia varaustoimintaan. Tilanteesta voit lukea lisää aihetta käsittelevästä artikkelista.


Asiakirjat


Tätilän varauskäytännöt

Tätilä on Kuopiossa Inkilänmäellä (Inkiläntie 7b, 70340 Kuopio) sijaitseva vanha hirsirakennus, jota on mahdollista vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin. Tilaan mahtuu enintään 40 henkilöä kerrallaan.

1 VARAUSASIAT JA AVAIN

  • Katso vapaat päivät osoitteesta itapuijo.fi/asukasyhdistys/kalenteri.
  • Varaustenhoitaja on tavoitettavissa ma-pe arkipäivisin vaihtelevasti; puh. 044 240 1618. Jos hän ei ole tavoitettavissa, lähetä viesti va­rauspäivätoiveestasi ja lisätiedoista. Voit käydä katso­massa ti­loja etu­käteen arki­maa­nantaisin klo 13–15 tai sopimuksen mukaan.
  • Varauksia otetaan vastaan 6 kk eteenpäin nykyhetkestä, pois lukien juhla­py­hät. Peruu­tusmaksu on 30 € (peruutus tehdään alle viikko tilaisuudesta). Kaksi päivää ja yli kestä­vistä tilaisuuksista maksut suoritetaan kaksi viikkoa etukäteen.
  • Avaimen ja laskun (sis. ohjeet särkyneiden/kadonneiden astioiden mak­suun) saat ennen ti­laisuuttasi K-market Inkiväärin (Inkilänmäenkatu 24) kas­salta varaajan nimellä varuste­tussa kirjekuoressa. Varaaja on velvollinen korvaamaan kadonneen avaimen.

2 TILAN KÄYTTÖ

  • Tilan käyttöaika on klo 7-21 (yöpyminen kielletty), valmisteluja ei voi tehdä edellisenä päivänä. Asukasyhdistys ei vastaa tiloihin jää­neistä tavaroista. Suunnittele tilaisuutesi niin, että se pysyy käyttöaikarajoissa. Il­moita kiin­teis­tön epäkoh­dat osoitteeseen info (at) itapuijo.fi.
  • Aseta ulkotulet vähintään kahden metrin etäisyyteen raken­teista. Kynttilät ja ulkotulet ovat varaajan omalla vastuulla. Tupa­kointi on sallittu vain ulkona tupa­koin­tipai­kalla. Koti­eläimiä ei saa päästää sisätiloihin.
  • AV-laitteet sekä grilli ja nestekaa­su (grillin käyttö vain ulkona) ovat vuokrattavissa tilaisuu­teen (käyttö varaajan omalla vastuulla). Ilmoita näistä varauksen yhteydessä.

3 KATTAUS

Tilaisuuden jälkeen astiat ja ruokailuvälineet on pestävä, kuivattava as­tiapyyhkeillä ja laitet­tava oi­keille paikoilleen oikeisiin kaappeihin (ovista löy­tyvät mallijärjestykset). Asukasyh­distys tar­kistaa astia­määrät tilai­suu­den jälkeen. Vältä kertakäyttöastioita suuren roskamää­rän vuoksi.

4 SIIVOUS JA YLLÄPITO

Vuokraaja huolehtii tilan loppusiivouksesta. Siivousväli­neet löytyvät keittiön takana olevasta WC:stä. Pyyhi pöydät sekä imuroi lattiat ja järjestä kalusteet oikeille paikoilleen. Perimme sii­vous­mak­sua 70 €, jos lop­pusiivous on laiminlyöty. Laita astianpesukoneeseen vain esi­pestyjä astioita, muista pyyhkiä koneen pohja käytön jälkeen. Toimita roskat ulkorakennuk­sessa oleviin roska-astioihin. Toi­mita tölkit, pullot, pah­vilaatikot tms. itse pois.

5 LOPUKSI

Sammuta valot sekä sähkölaitteet ja sulje ovet sekä ikkunat huolellisesti lähtiessäsi. Talvella vesi­put­killa on jäätymisvaara! Voit antaa palautetta osoitteessa www.itapuijo.fi/ota-yhteytta ja Tätilän pa­perisella palautelomak­keella (palauta eteisen postilaa­tikkoon).

Olen lukenut varauskäytännöt ja sitoudun noudattamaan niitä. Palauta päi­vätty ja allekirjoi­tettu lomake avaimen kanssa Tätilän eteisen postilaatik­koon.

Päiväys: ____.____.20____

______________________________________
Allekirjoitus

______________________________________
Nimenselvennys

Kommentit on suljettu