Asukasyhdistys

Toimintaa Puijon itäpuolella jo vuodesta 1994

Itä-Puijon asukasyhdistys ry perustettiin vuonna 1994 ajamaan asuinalueen asukkaiden etuja, järjestämään erilaisia asukastilaisuuksia ja – tapahtumia sekä vaikuttamaan toiminta-alueensa kehitystyöhön.

Asukasyhdistyksen säännöissä todetaan yhdistyksen tarkoitukseksi mm. toiminta-alueensa kehittäminen ja asukkaiden yhteisöllisyyden ja kanssakäymisen edistäminen.

 

 

Asukasyhdistyksen kokoontumispaikkana toimii Inkilänmäellä sijaitseva Tätilän vanha maalaistalo.

Tervetuloa tutustumaan palaan vanhaa Kuopiota!

 

 

 

 

Vuonna 2014 tuli kuluneeksi 20 vuotta yhdistyksen perustamisesta. Silloin pidettiin juhlallinen Perinnepäivä valokuvanäyttelyn kera. Yhdistyksen internetsivulta ja Tätilässä on luettavana asuinalueen historiaa 1700-luvulta lähtien.

Vuonna 2016 yhdistyksen toimintaan tehtiin suuria uudistuksia. Edellisenä syksynä oli virinnyt ajatus palvelujen tarjoamisesta viereiselle uudelle asuinalueelle, Pihlajalaaksolle. Vuoden 2016 vuosikokouksessa päätettiinkin näin tehdä ja samalla yhdistyksen nimi muutettiin. Nimimuutoksen myötä päätettiin alkaa etsiä logoa yhdistykselle.

Yhdistys ottaa aktiivisesti kantaa toiminta-alueensa kehittämiseen ja asukkaiden viihtyisyyteen liittyviin asioihin. Asukasyhdistys pitää aktiivisesti yhteyttä mm. Kuopion kaupunkiin ja naapuriyhdistyksiin.

Kommentit on suljettu