Vuosikokous 2021

Asukasyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään sunnuntaina 21.3.2021 klo 14.00 Tätilässä (Inkiläntie 7b). Tervetuloa!

Ennakkoilmoittautumiset sihteerille, puh. 044 056 0024. Paikalle mahtuu enintään 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vuosikokouksen sisältö

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asiakohtien lisäksi Tätilän toiminnan järjestelyt. Tule paikalle varmistamaan asukasyhdistyksen toiminnan jatkuvuus!

Vuosikokouksen asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen järjestäytyminen
  • Kokouksen puheenjohtajan valinta
  • Kokouksen sihteerin valinta
  • Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2) valinta
  • Kokouksen ääntenlaskijoiden (2) valinta
 4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 5. Vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen
 6. Vuoden 2020 tilien ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien tarkastuskertomuksen kuuleminen
 7. Tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 8. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen
 9. Vuoden 2021 talousarvion vahvistaminen
 10. Jäsenmaksujen vahvistaminen
  • Yksityishenkilöt
  • Yritykset ja yhteisöt
 11. Hallituksen jäsenten kokouspalkkion ja kulukorvausten määrääminen sekä Tätilän käyttömaksuista sopiminen
 12. Yhdistyksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
 13. Kahden (2) varsinaisen toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan valinta
 14. Yhdistyksen vuosikokouksen ja ylimääräisten kokousten ilmoitustavasta päättäminen
 15. Tätilän toiminnan järjestelyt
 16. Jäsenten esittämien asioiden käsittely
 17. Kokouksen päättäminen

Kommentit on suljettu